Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Trafikfolder

Växjö kommun, genom Utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen, har ett samarbete med kommunpolisen. Tillsammans har vi tagit fram en trafikfolder till skolor.

Trafikfoldern finns i två versioner på svenska, dels en version (1) för yngre barn (F-klass upp till 3 klass) och dels en version (2) för äldre barn (4-6 klass). För tillfället översätter vi det senare materialet till 4 språk: engelska, arabiska, somaliska och persiska.

Om du har intresse av att ta del av vårt material. Kontakta vänligen Ögonkontakt eller Utbildningsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2018