Påverka din trafikmiljö

Har du synpunkter på trafikmiljön på och kring skolan? Kontakta Växjö kommun eller Trafikverket.

Önskar din föräldraförening hjälp med att förbättra trafikmiljön på och kring skolan?

Är du en privatperson som önskar förbättra trafikmiljön i ditt bostadsområde?

Skriv en skrivelse och skicka till Växjö kommun eller till Trafikverket beroende på vem som är ansvarig för vägen det gäller. Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan svara dig.

Skicka till adress:
Växjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
Box 1222
351 12 Växjö
E-post: tekniska.forvaltningen@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 januari 2022
Trafik och stadsplanering