4 - 6 klass

Skolbarn i årskurs 4-6 är en mycket tacksam grupp att arbeta med. Barnen har friheten att vistas i trafikmiljön på gång- och cykelvägar och intresset att lära sig mer om skyltar och regler är stort.

Skolorna brukar i sina rekommendationer tillåta cykling utan medföljande vuxen i årskurs 3 eller 4.

Barnen cyklar i den här åldern allt längre sträckor. Nu är det viktigt att barnet lär sig tänka trafik, skyltar och regler!

Trafikboken

Skolbarn i årskurs 4-5 klass kan med fördel arbeta med ett material som heter Trafikboken. Detta trafikmaterial har tagits fram av SICA i samarbete med NTF och riktar sig till skolbarn.

Vid sidan om Trafikboken kan barnet med fördel ha en personlig (trafik)pärm som följer barnet mellan årskurs 4-5. I pärmen kan barnet samla allt eget sidomaterial som skapas.

Trafiksäkra skolan och Traffic rules

Malmö Stad har tagit fram ett särskilt webb-baserat material för skolbarn i åldern 10-16 år som heter "Traffic rules". Här kan man utmana sig själv eller kompisarna på frågesport och memory, titta på film eller prata om vad man måste tänka på i trafiken.

Andra bra tips på hur man kan arbeta med trafik

Skolbarn i årskurs 4-6 vill gärna vara med och skapa sitt eget material. Nu har barnen också blivit så stora att de läser rubrikerna på dagens löpsedlar. Uppmuntra dem att läsa hela artiklar och att diskutera kring dessa.

Skolbarnen kanske redan nu är ute självständigt på nätet och letar fram egen information? Ge dem tips på bra sidor!

Barnen i årskurs 4-5 har många tankar, idéer och synpunkter om trafik och det kan vara en god idé att inledningsvis i årskurs 4 samla alla barnen på en lektion och prata fritt om trafik. Det som sägs skrivs och ritas samtidigt upp, med hjälp av en så kallad Mind-map på tavlan, eventuellt skrivs också allt upp på ett stort anteckningsblock så att materialet kan sparas. När en Mind-map har skapats finns det många idéer på hur klassen kan fortsätta med ämnet trafik.

Min skolväg

Det kan förslagsvis vara en bra idé att jobba med uppdrag istället för läxor. Här följer några exempel:

Skolvägen är ett exempel som kan utvecklas till att bli flera uppdrag.
När du ger barnen ett uppdrag som handlar som deras skolväg tänk på att skolvägen kan se olika ut till och från skolan, den kan också vara olika dag för dag beroende på om barnen bor i en familj eller två.

 1. Beskriv din skolväg!
  Rita din skolväg med hjälp av en karta eller rita en karta på fri hand, berätta om skolvägen med några korta rader. Berätta om det känns som en bra eller dålig, trygg eller otrygg skolväg. Finns det problem på vägen som jag funderar på? Håll en presentation inför klassen.
 2. Forska!
  Intervjua mamma och pappa, mor- och farföräldrar eller annan viktig vuxen. Hur var det att gå i skolan på din tid? Hur såg skolvägen ut förr i tiden? Var den en bra eller dålig, trygg eller otrygg skolväg? Fanns det problem på vägen som de funderade på? Håll en presentation inför klassen.
 3. Undersök din närmiljö!
  Finns det problem längs med min skolväg som jag kan påverka? Ta en kontakt med kommunen och/eller med Trafikverket.

Skriv och berätta vad som är ett problem och berätta och ge förslag på hur problemet kan lösas.

Veckans nyhet och andra tips

 1. Beskriv veckans trafiknyheter!
  Ena halvan av klassen får i uppdrag att välja en positiv trafiknyhet. Andra halvan av klassen får i uppdrag att välja en negativ trafiknyhet. Läs upp nyheterna för klassen och sätt upp nyheterna på en anslagstavla. Låt anslagstavlan följa klassen under en hel termin.
  Är det lätt eller svårt att hitta nyheter?
 2. Forska och undersök!
  Gör en analys av anslagstavlans nyheter. Vad skriver tidningarna egentligen? Vilka nyheter får stora rubriker och vilka får små? Fundera varför media skriver på det sätt man gör. Vad skulle hända om vi skrev annorlunda!
 3. Skapa!
  Gör era egna trafiknyheter. Skapa egna nyheter som handlar om trafiken. Om du fick styra - vad skulle det då stå i tidningarna?

Tänk till i klassen!

Vilka viktiga förebilder har skolbarnen? Forska och undersök varför attityder och värderingar påverkar oss människor? Vad är det som händer i våra hjärnor- varför fungerar barn och tonåringar så olika i trafiken jämfört med vuxna?

Hur många använder cykelhjälm i er klass? Varför väljer vissa att cykla utan? Är det coolt att cykla med hjälmen på styret?

Hur många liv skulle räddas om fler använde cykelhjälm? Varför har vi cykelhjälm på oss egentligen? Varför skulle cykelolyckorna inte bli lika allvarliga? Och varför gäller lagen inte vuxna och bara barn under 15 år?

Hur många föräldrar använder cykelhjälm - egentligen? Och varför har inte föräldrarna cykelhjälm trots att de är barnens viktigaste förebilder. Cyklar de aldrig? Har de ovanligt hårda huvuden?

Vad skulle kunna få fler att använda cykelhjälm? Gör en reklamkampanj som riktar sig till barn - och en reklamkampanj som riktar sig till vuxna.

Cykelutflykt

Klassläraren kan planera cykelutflykter till spännande utflyktsmål. En gemensam cykeltur kan vara både givande och lärorik, särskilt om barnet inte cyklar hemma med sina föräldrar. Om den görs en gång varje termin kan man också uppleva naturens skiftningar.

När barnen kommer tillbaka i klassrummet kan barnen hjälpas åt att berätta om vad de sett på vägen. Sedan kan barnen få ett uppdrag istället för en läxa. Uppdraget i sig måste inte handla om cykelturen, utan om resmålet till exempel Kronobergs slottsruin, Linnéträdgården, Teleborg Slott. Glöm inte cykelhjälmen!

Ägg-experiment

Att visa NTFs minihjälm och prata om cykelhjälmens betydelse kan vara ett annat både roligt och intressant trafikinslag som kan genomföras i klassrummet. Barnen kan sedan låna hem hjälmen och visa föräldrarna.

Syftet med minihjälmen är att på ett uppseendeväckande sätt demonstrera nyttan med att använda cykelhjälm. Det laborativa försöket går ut på att man placerar ett okokt ägg (i plastpåse) i minihjälmen. Därefter låter man det falla med hjälmen på. Ägget = huvudet "klarar sig bra" så länge hjälmen är på.

Försöket görs sedan om utan skydd. Minihjälmen kan beställas via NTF-shop.

Trafikdag och säker cykel

Planera för en trafikdag på skolan under våren då alla barn får cykla en teknikbana och gå en tipspromenad. Be skolans vaktmästare om hjälp med de praktiska detaljerna.

Inför teknikbanan bör barnens cyklar kontrolleras av en polis eller en cykelreparatör.

När cykeln kontrolleras kan det också vara en god idé att kontrollera status på cykelhjälmen. En cykelhjälm ska vara CE-märkt, vara hel, och ha rätt storlek som passar barnet. Hjälmen ska kännas bekväm, vara lätt att ta av och på och att fästa med spännet. Hjälmen ska sitta stadigt och rakt på huvudet för att den ska kunna skydda panna, bakhuvud och hjässa (den får inte glida ner i nacken). Hakbandet brukar vara lagom om du får ett finger mellan bandet och hakan. Läs mer om cykelhjälmar på NTF konsument.

Tips på film

Skolans klasslärare, eller barnen själva om de redan fått egna inloggningsuppgifter, kan på egen hand gå in och välja filmer som finns på SLI (Sveriges Läromedel). Här kan man söka filmer med ordet TRAFIK.

Information riktad till föräldrar

Skolan kan uppmuntra föräldrar och barn i årskurs 4-5 att umgås ute i trafikmiljön tillsammans på fritiden. På föräldramöten kan klassläraren prata om barnets skolväg och försöka få föräldrarna att hjälpa till att göra den så säker och trygg som möjlig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021