7 - 9 klass

Högstadieelever vistas på egen hand i trafikmiljön, men även om de ser ut som vuxna är de fortfarande barn. Skillnaderna mellan olika invidider kan vara mycket stora.

Är du säker?

På agendan står moped och mopedåkning och den kommande övningskörningen. Läs om Mopedtrafik på våra sidor via rubriken Trafiksäkerhet och regler - Oskyddade trafikanter - Mopedtrafik.

Högstadieelever läser rubrikerna på dagens löpsedlar. Uppmuntra dem att läsa hela artiklar och att diskutera dessa. Ge tips på bra sidor!

"Är du säker?" är ett material från Malmö stad som riktar sig till högstadieelever. Tanken är att innehållet ska skapa diskussioner och fördjupningar inom de olika ämnesområdena i den planerade ämnesundervisningen.

Materialet "Är du säker" består av tre häften om vardera tre arbetsområden. Varje arbetsområde innehåller cirka 14 sidor. Arbetsområdena kan behandlas oberoende av varandra och är inte årskursbundna.

Traffic rules - webbaserat material

Malmö Stad har också tagit fram ett särskilt webb-baserat material för unga vuxna i åldern 10-16 år som heter Traffic rules. Här kan man utmana sig själv eller kompisarna på frågesport och memory, titta på film eller prata om vad man måste tänka på i trafiken.

Tips på videofilmer

  • Skolans klasslärare, eller eleverna själva om de redan fått egna inloggningsuppgifter, kan på egen hand gå in och välja filmer som finns på SLI (Sveriges Läromedel). Här kan man söka filmer med ordet TRAFIK.
  • För de äldre högstadiebarnen finns också flera bra DVD filmer som tagits fram av Trafikverket. Filmerna är producerade inom projektet Don´t Drink & Drive: Länge leve livet, Gräsmark var så tyst och stilla, Vi fick låna en ängel är några exempel.

Vi rekommenderar läraren att först se den aktuella filmen och bilda sig en uppfattning.  I andra steget rekommenderar vi läraren att förbereda en lektion med filmen som tema och eventuellt bjuda in en gäst till exempel polisen. Det finns ofta ett dialogmaterial tillhörande filmen som kan hjälpa till i planeringen. Först i det tredje steget bör filmen visas.

Ungdomarna bör få möjligheten att diskutera filmen och ställa frågor som dyker upp. Eventuellt bör det ske en uppföljning av tankar och funderingar en tid senare.

Information riktad till föräldrar

Skolan kan uppmuntra föräldrar att hålla ögonen på sina tonåringar. Nu finns det en risk att de unga vuxna vistas ute i trafiken på moped och tar stora risker (åker fler än en, kör trimmat, kör utan hjälm, kör berusade med mera). Var uppmärksam!

Påminn gärna föräldrar om vikten av bilbälte, nykterhet och rätt hastighet. Det finns bra broschyrmaterial och videofilmer riktade till vuxna att beställa från Trafikverkets Webbutik. Se särskilt deras broschyrer om moped.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021