Trafiksäkerhet och regler

Många olyckor kan undvikas bara genom att ha ögonkontakt. Ju fler som ser varandra i trafiken desto färre olyckor.

Trafikantens allmänna skyldigheter

I trafiken finns inga rättigheter - bara skyldigheter trafikanter emellan. Trafikantens ansvar är att följa trafikregler och att följa de anvisningar som ges genom vägmärke, vägmarkering och trafiksignal. Anvisningarna gäller alltid även om anvisningen saknar stöd.

Teoretiskt kan du bryta mot två saker: "Gällande anvisning och bestämmelse". Även om anvisningen saknar stöd kan du som trafikant få böta för detta.

Några enkla grundregler

Val av bana

  1. Fordon ska välja körbana.
  2. Cykel ska välja höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska den normalt användas. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II. 
  3. Gående ska välja gångbana.

Enligt trafikförordningen är det förbjudet att köra bil på en gång- och cykelbana.

På många cykelbanor finns det rekommenderad körriktning med pilar markerade i cykelbanan eller som tilläggstavla. Vid vissa platser, där det är förbjudet att cykla i fel riktning på cykelbanan finns det tilläggstavlor som informerar om enkelriktad trafik. För cykelfält, som har målade brutna linjer i gatan, är det däremot endast tillåtet att cykla i en riktning.

Val av körfält

Grundregeln säger att du ska hålla sig längst till höger, men undantag finns.

Cirkulationsplats

Fordon ska köra motsols runt en rondell.

Övergångsställe

I föreskrifterna står det att bilisten ska låta gående passera som är på väg ut på övergångsställe eller ute på övergångsställe. Den gående ska ta hänsyn till bilens avstånd och hastighet.

Cykelpassage

Cykelpassager ligger oftast intill övergångställen och visas med brutna linjer, målade fyrkanter.

Enligt nya regler ska cykelöverfarter skyltas med nytt trafikmärke med cyklande "Här går man" annars är det en "cykelpassage".

Cyklist från en cykelbana har väjningsplikt.

Cykelöverfart

Cykelöverfarter känns igen genom trafikmärket med en cyklande ”här går man”. I december 2018 infördes cykelöverfarter i Växjö. Vid en cykelöverfart har biltrafiken väjningsplikt mot cyklisten. Cyklisten ska ha koll på biltrafiken och ögonkontakt och samspel i trafiken gäller.

Stopplikt

Stopplikt betyder att förare ska stanna vid stopplinje och endast köra utan fara för andra trafikanter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021