Oskyddade trafikanter

I trafiken finns det oskyddade trafikanter. Oskyddade trafikanter betyder alla de trafikanter som till exempel går och cyklar eller rider. Även mopedister och motorcyklister räknas till denna grupp.

Oskyddade trafikanter är en viktig grupp som vi särskilt måste värna om i arbetet med Nollvisionen, som betyder att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken. Cykeltrafikantgruppens olyckor har inte minskat och fotgängargruppen (om man även räknar med fallolyckor) innebär en stor utmaning i arbetet med förebyggande trafiksäkerhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021