Rondeller

Växjö kommun insåg tidigt fördelarna med rondeller och redan i slutet på 80-talet ingick kommunen i ett större projekt kring minirondeller.

Idag finns det för närvande över 40 stycken cirkulationsplatser eller så kallade rondeller i Växjö. Utöver dessa finns det cirkulationsplats i bland annat Braås, Rottne, Gemla och Ingelstad.

Vad är en cirkulationsplats, som ofta kallas för rondell?

  • Cirkulationsplats är en plats där vägar möts.
  • I mötespunkten, det vill säga i ytan i mitten av cirkulationsplatsen, finns en rondell. Runt rondellen finns en väg för cirkulation.
  • I till- och påfarter liksom i cirkulationen kan det finnas ett eller flera körfält.
  • Man får byta körfält i cirkulationen, men det kräver att du har noga uppsikt över trafiken och kan byta fält utan risk.

Så här kör du i en cirkulation

  • Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen.
  • Du ska köra motsols i cirkulationen runt rondellen. 
  • När du kör ut ur cirkulationen ska du alltid ge tecken till höger.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021