Säker skolväg

För att skapa en lugnare trafikmiljö vid skolan kan du som förälder gå eller cykla med ditt barn till skolan. På så sätt hjälps vi åt att skapa en säker skolväg!

Utanför de flesta skolorna i Växjö kommun får inte bilarna köra mer än 30 km/h och ibland görs hinder för att få bilarna att sakta ned, med hjälp av gupp eller smalare vägar.

"Säker" skolväg

Kommunens ansvar är att skapa så goda förutsättningar som möjligt. En 100 procent säker skolväg finns tyvärr inte.

Trafikantens ansvar är att följa de trafikregler som finns. Det finns inga rättigheter. I trafiken finns endast skyldigheter trafikanter emellan. Även gående har skyldigheter gentemot andra trafikanter t.ex. när ett övergångsställe ska passeras.

Varje förälder har ett ansvar för sina barn och tar också beslutet på vilket sätt barnen ska ta sig till skolan. Varje förälder har också ansvar för sina barn på fritiden. Och även om barn i alla tider har lekt på gator och vägar är vägen ingen lekplats!

Om vi hjälps åt kan vi skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö för alla - tack för din omtanke!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2021