Växjö växer

Växjö kommun växer. Inom ett par år är vi 100 000 invånare. För att möta dagens och framtidens invånare bygger vi nytt och bygger om. Vi bygger tillsammans med privata aktörer på ett hållbart sätt så att du får förutsättningar att bo, leva och verka i Växjö idag och i framtiden. På dessa webbsidor hittar du information om var Växjö kommun bygger nu och planerar för byggnation.

Växjö växer i staden, tätorterna och landsbygden

Varje dag skapas förutsättningar för att befintliga och nya invånare och företagare ska kunna bygga sitt drömhus eller verksamhet i kommunen. Möt några av dem som följt sin dröm.

Bild

Villatomter i Braås

I Braås finns villatomter vid sjön Örkens västra sida ute till försäljning. Du får tillträde till tomten och kan börja bygga din villa direkt

Bild

Stadsutvecklingsprojekt

Växjö växer och det byggs på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad med plats för 100 000 invånare krävs fler bostäder och högre krav på framtidens infrastruktur.

Bild

Detaljplaner

Var och hur får man bygga där du bor eller har verksamhet? Se alla våra detaljplaner och vilka vi arbetar med just nu.

Klicka på en punkt för att se vad som planeras just där. Längst upp till vänster kan du filtrera om det är något specifikt som du är intresserad av.