Bostäder i Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

Villatomter

Växjö kommun bygger för tillfället ut gator, samt vatten och avlopp i södra delen av Bredvik för att förbereda inför fler villatomter.

Den 23 februari 2023 släpptes 12 nya tomter till försäljning via tomtkön. Sista dag att lämna in intressanmälan var den 24 mars 2023.

Bostads- och hyresrätter

I Bredvik pågår byggnationen för fullt och vi planerar även för fler bostadsrätter.

OBOS Kärnhem Länk till annan webbplats. bygger 26 bostadsrätter. Inflyttning beräknas till vår/sommar 2022.

ETC Bygg Länk till annan webbplats. bygger 45 hyreslägenheter på Bredvik. Inflyttning under 2022.

OBOS Länk till annan webbplats. bygger 23 bostadsrätter. Planerad inflyttning våren 2023.

Midroc Länk till annan webbplats. planerar bygga radhus med 21 bostäder. Byggstart under 2022.

GBJ Bygg Länk till annan webbplats. planerar bygga 16 bostäder i åtta parhus. Byggstart under 2022.

Fagnes Länk till annan webbplats. planerar bygga radhus med 13 bostäder och åtta lägenheter i flerbostadshus som bostadsrätter. Byggstart under 2022.

Lekplats

I den södra delen av Bredvik planerar vi för en lekplats. Lekplatsen kommer ligga söder om Hagmarksvägen. Innan arbetet kan starta ska en arkeologisk slutundersökning göras. I dagsläget vet vi inte när denna kommer att ske.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 25 mars 2023