Bostäder i Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Hagavik består av flera etapper, varav etapp 1 redan är utbyggd.

Bostäder i etapp 2

I området vid Helgasjöns strand mellan Evedal och Sandsbro pågår ett detaljplanearbete i syfte att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är också att få till kommunalt vatten och avlopp.

Tanken är att skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur norr om smalspåret medan området söder om smalspåret ska ha mer blandad bebyggelse och varierade byggnadshöjder

Detaljplanen för etapp 2

Bostäder i etapp 3

Kommunen har tagit fram en ny detaljplanen för etapp 3, på platsen där asfaltsupplaget söder om Björnvägen ligger, i närheten till Norremark. Här planeras det för blandad bebyggelse med cirka 270 lägenheter.

Under 2022-2024 pågår arbete med gator samt vatten- och avloppsledningar i området. Därefter kan arbetet med bostäderna börja.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023