Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Bostäder i Rottne

Växjö kommun planerar för cirka åtta nya villatomter på Drottningvägen i Rottne.

Beslut om projektering togs av kommunstyrelsen den 4 maj 2021. Arbetet beräknas starta efter sommaren 2021 med att gära en förlängning av Drottningsvägen till Kungsvägen samt förbereda marken för byggnation.

Tomterna beräknas vara klara att säljas i den kommunala tomtkön under 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021