Fritid och utemiljö

Tillgång till aktiviteter i hela kommunen gör Växjö till en bättre plats att leva och arbeta i. När vi blir fler, särskilt i de yngre åldrarna, ställs det nya krav på oss och skapar behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för både kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Illustration Pär Lagerkvist plan

Stig Svenssons park

Den nya områdesparken kommer att bli en central mötesplats som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Byggnationen avslutades vintern 2023.

Illustration på nya Räppevallen

Evedals badplats

Nya omklädningsrum planeras på Evedals badplats. Ny byggnad planeras stå klar till sommaren 2023.

Illustration Pär Lagerkvist plan

Pär Lagerkvist plan

Pär Lagerkvist plan är en plats på norra stationsområde för att hämta och lämna resenärer. Hela ytan beräknas vara klar 2025.

Illustration på nya Räppevallen

Rymdlekplats

Under sommaren 2023 byggs rymdlekplatsen på Uranusvägen i Växjö om för att bli större, tryggare och mer tillgänglighetsanpassad.

Illustration på nya Räppevallen

Åbo idrottsplats

Vi planerar för nytt klubbhus på Åbo idrottsanläggning för att skapa lokaler som är bättre anpassade för Växjö Norras verksamhet.

Flygbild över delar av Lammhult tätort

Nytt elljusspår i Bäckaslövsskogen

Ett cirka 1 700 meter långt elljusspår ska anläggas i Bäckaslövsskogen mellan Norra Bergundasjön och Bäckaslövsesplanaden.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023