Evedals badplats

Byggnation av bland annat nytt omklädningsrum på Evedal är igång. Byggnaden för omklädningshytter, toaletter, kiosk med mera håller på att färdigställas och är klar inför sommaren 2023.

Illustrationsskiss som visar kjusa byggnader med en servering på taket
Evedal omklädningsrum

Hopptornet renoveras

Sedan i början av maj 2023 pågår arbetet med att renovera hopptornet i Evedal. Det innebär att hopptornet och bryggan är avstängda fram till slutet av juli.

Under pålningsarbetet som startar vecka 21 kommer det att låta en del. Det beräknas hålla på i ett par veckor.

Renoveringen ska vara klart senast vecka 30 och ingår i första etappen av det pågående arbetet med att utveckla området. Efter badsäsongen kommer etapp två att genomföras med byggnation av mötesplats och bryggor vid hopptornet, med anpassning för vinterbad samt ny flytbrygga för sjöräddningen.

Mer information om projektet Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Den 22 december 2021 presenterades arkitektskisser på hur den nya byggnaden med bland annat omklädningsrum och toaletter på Evedals badplats ska se ut. Byggnaden ska vara på samma plats som den gamla och beräknas stå klar inför sommaren 2023.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023