Räppevallen

För att kunna bygga det nya akutsjukhuset i Räppe kommer Räppevallen att flyttas till ny plats. Markarbeten är igång i området.

Illustrationsskiss Klubbhuset

Ny idrottsplats ska byggas öster om riksväg 23 norr om Pär Lagerkvists skola, längst med Bergsnäsvägen vid Norra Bergundasjön i Växjö. Anläggningen kommer att bestå av två fullstora fotbollsplaner och en mindre, en så kallad 7 mot 7-plan samt ett klubbhus. Klubbhuset kommer att innehålla sex omklädningsrum, ett förråd och en kiosk.

Tidsplanen är att allt står klart när fotbollssäsongen kör igång i april 2022.

Nya Räppevallen på Vöfabs webbplats Länk till annan webbplats.

Skiss över nya Räppevallen.

Illustrationsskiss över nya Räppevallen. (WSP)

Karta över platsen för nua Räppevallen

Platsen för nya Räppevallen.

Gång- och cykelväg över Norra Bergundasjön

Bostäder

Lekplats

I den södra delen av Bredvik planerar vi för en lekplats. Lekplatsen kommer ligga söder om Hagmarksvägen. Innan arbetet kan starta ska en arkeologisk slutundersökning göras. I dagsläget vet vi inte när denna kommer att ske.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Växjö växer