Handel och kontor i Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i Växjö centrum till Norra Bergundasjön. Här planerar vi för bland annat handel, service och kontor i hela området med byggnation i olika etapper. Hela området planeras vara klart 2031.

Verksamhetslokaler

Under 2022 genomfördes markanvisningstävling för de fyra nya kvarter (Fiskalen, Garnisonen, Kavalleriet och Konvojen) som ligger i etapp 2:2 inom stadsutvecklingsprojektet Bäckaslöv. Kvarteren Fiskalen och Garnisonen kommer att bestå av verksamhetslokaler och bostäder.

Här kan du läsa mer om de vinnande förslagen för kvarteren Fiskalen och Garnisonen.

Vinnande aktörer

Riksbyggen ekonomisk förening tillsammans med Nivika Fastigheter AB och P&E Persson AB tillsammans med Okidoki bygger AB.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Fiskalen presenteras ett kringbyggt kvarter med en gemensam innergård och garage i källaren. I markplan planeras lokaler för vardagsnära service. Sammanlagt innehåller förslaget drygt 200 lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Taken nyttjas till odling, terrasser och lokalproduktion av solenergi. 

Illustration vinnande förslag Fiskalen

Vinnande aktörer

Reliwe AB tillsammans med Elisby Fastigheter AB och Obos Kärnhem AB tillsammans med OBOS Naerkontor AS.

Vinnande förslag

I det vinnande förslaget för Garnisonen presenteras ett kringbyggt kvarter med gemensam innergård och garage i källaren. I markplan planeras det för olika lokaler. Sammanlagt innehåller förslaget cirka 240 lägenheter i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Taken nyttjas genom en gemensam takterass och lokalproduktion av solenergi.

Illustration över vinnande förslag Garnisonen
{"X":0.26,"Y":0.0,"Width":0.56,"Height":0.99555555555555553}

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 14 november 2023