Växjö stations- och kommunhus

På stationsområdet, längs Norra Järnvägsgatan i Växjö, ligger Växjös nya stations- och kommunhus.

Växjös kommunhus har besöksadress Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö. Våra öppettider är vardagar, klockan 07.30-16.30.

Följ med på studiebesök i Växjös stations- och kommunhus

Om byggnaden Växjö stations- och kommunhus

Byggnaden är cirka 16 400 kvadratmeter

  • Kommunhus, cirka 13 770 kvadratmeter. Det gamla kommunhuset hade dålig ventilation, var ineffektivt och hade onödigt stora utrymmen. Det nya kommunhuset innehåller cirka 600 arbetsplatser.
  • Station, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen har väntsal, butiker, restauranger med mera.
  • Växjös vardagsrum, cirka 780 kvadratmeter. Växjös vardagsrum är en allmän mötesplats och social knutpunkt för invånare och besökare.

Varför har vi byggt ett nytt kommunhus?

  • När beslutet togs 2017 visade beräkningar även på en sänkning av kostnaden för årshyran på 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Det ger även effektiviserings- och samordningsvinster, som i förlängningen ger mer till skola, omsorg och infrastruktur.
  • Fysiska arbetsmiljön för de drygt 500 medarbetarna i det gamla kommunhuset var inte optimal, då det bland annat var underdimensionerad ventilation och ojämn temperatur. I nya kommunhuset skapas bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket kommer leda till att Växjö kommun i framtiden kan minska sjukskrivningar, behålla personal och vara med och konkurrera om nya medarbetare – som en attraktiv arbetsplats med ett modernt arbetssätt
  • Växjö har fått ett kommunhus för en växande kommun. Det ger ett välkomnande till alla besökare, bättre pendlingsförutsättningar, ökad tillgänglighet och en helt ny mötesplats för alla Växjöbor.
  • Det möjliggör 250 nya bostäder i centrum, när gamla kommunhuset omvandlas till lägenheter.
  • Det skapar en rad positiva följdeffekter för centrum och stadsutvecklingen. En av dessa är kvarteret Fabriken där det planeras för 800 parkeringsplatser och nya hyreslägenheter.
  • Växjö kommuns miljöpåverkan minskas.

Byggs med certifiering miljöbyggnad guld

Växjös stations- och kommunhus är projekterad och kvalificerad enligt certifieringen Miljöbyggnad guld. Det är den högsta miljöcertifieringen en byggnad kan få och ges till byggnader med uttalad miljöprofil.

Standarden Miljöbyggnad Guld Länk till annan webbplats. som ställer krav på bland annat byggmaterialen och på byggnadens energiförsörjning och förbrukning. Byggnaden har en trästomme och kommer ha en lägre energiförbrukning än Boverkets byggreglerkrav. Huset är projekterat för en energiförbrukning på 50 kWh/m2 jämfört med Boverkets byggreglerkrav på 70 kWh/m2. På hustaket finns även en solcelleryta på 570 m2 som ska beräknas producera 106,2 MWh per år.

För miljöbyggnad guld krävs även att personalen trivs, lokalerna har effektivare användning av kontorsytorna.

I det här projektet har byggaktören Vöfab och byggentreprenören Skanska ingått i en samarbetsform som kallas partnering. Samarbetsformen innebär att byggaktören tillsammans med entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt har löst bygguppgiften. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Byggherren är med vid upphandlingar inom projektet med full insyn i projektets ekonomi.

Den 11 november 2020, vann bygglovet laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen meddelade då att de inte ger prövningstillstånd på överklagan om bygglov för Växjös nya stations- och kommunhus. 

Den politiska styrgruppen som ansvarar för helheten i projektet för den nya stationen och kommunhuset samt för hela exploateringen av stationsområdet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Andreas Olsson (C).

Den operativa styrgruppen består av Catharina Rydberg Liljla (kommunchef), Jessica Ulfsax-Jonasson (projektledare för det interna arbetet i nya kommunhuset), Christer Carlsson (Vöfab:s vd) Louise Johansson (lokalförsörjning) och Tony Söderna (projektledare Vöfab).

I det här projektet finns även externa, oberoende ekonomiska granskare, som löpande följer projektets ekonomiska utveckling.

Pär Lagerkvist plan

Nya Raoul Wallenbergs gata och ombyggnad av Norra Järnvägsgatan, ny Klosterbro

Bostäder, kontor, hotell och handel i två kvarter. Planerad byggstart 2022.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 30 maj 2024