Konsten i Växjö stations- och kommunhus

Växjö kommun har upphandlat den konstnärliga gestaltningen i Växjös stations- och kommunhus. Här kan du läsa om de olika konstverken och var i huset de finns.

Abstract lakes av Alejandro Montero Bravo

Konstverket Abstract lakes är ett svävande landskap med sjöar och vägnät som ska väcka besökarens fantasi, nyfikenhet, fundering och igenkänning. Gestaltningen refererar till platsen Växjö kommun och vår omgivande natur. Finns i kommunhusets matsal på plan 7.

- Med återvunnet material, färg och ljus binds gestaltningen samman och ger rummet och mötesplatsen ett lyft som förstärker takets höjd och rymd, säger Filippa de Vos, konstintendent vid Växjö kommun.

Illustration över konstverk som hänger i tak

Hålla, dra, utkik, fram av Nina Ölund Noreskär

Konstverket Hålla, dra, utkik, fram är stora målningar som integreras med inredningen i trä. Verkets titel anspelar på konstnärens fysiska arbetsmetod med måleriet och den stora skalan på verken ger betraktaren en närapå kroppslig upplevelse av fart, form och kraft. Verket skapar en härlig rytm och färgupplevelse i en annars rätt stram miljö.

Gestaltningen kan ses från flera håll. Finns i foajén på plan 3.

Fem tavlor av Nina Ölund Noreskär

Trädtid av Bigert och Bergström

Bigert och Bergströms konstverk är inspirerad av Smålands skogar och trädens stillsamma liv och tidevarv. Det är en sittskulptur som är 4 meter hög och placerad centralt i Vardagsrummet. Verket är format som ett träd vars olika lager skalats av, årsring för årsring, och på så sätt bildat ett topografiskt träd. Årsringarna som roterar i toppen av skulpturen representerar sekunder, minuter, timmar och dygn. Här menar konstnärerna själva att de hoppas på att besökare ska slå sig ner och reflektera över tid och sitt eget livs rytm.

- Konstverket skapar en naturlig mötesplats och kan bli en symbol för Växjö station. Samtidigt ifrågasätter den och ger nya perspektiv på tid i en omgivning där klockan och att passa tiden är central. Verket associerar även till Växjö som trästad och skogen runtomkring oss, säger Filippa de Vos.

Illustration över träkonstverk

Sky Diving av Satu-Minna Suorajärvi

Konstverket Sky Diving finns i ljusschaktet i Växjö stations- och kommunhus. Konstverket består av tre roterande spiraler monterade högst upp i taket. Spiralerna är 6–10 meter långa och består av “frökapslar”, gjorda av hundratals tunna, laserskurna björk-plywood, som långsamt vrider sig och svävar från taket.

- Den fallande rörelsen associerar till resandet, att släppa taget och börja på nytt – vilket passar bra in i det nya station och kommunhuset. Frökapseln som lämnar sitt moderträd för tankarna till mod och växande. Det finns även en genomgående känsla för hållbarhet i både utförande och materialval som till största delen består av trä, säger Filippa de Vos.

Illustration över konstverk

Out of Orbit av Viktor Rosendahl

Konstnären Viktor Rosdahl och hans konstverk Out of Orbit är placerade inne i kommunhuset på plan 5 och 6. Out of Orbit består av ett antal cirkelformade oljemålningar. Konstverket bryter av mot väggpanelernas rektangulära former med runda hål eller bubblor. Förlagorna till Rosdahls målningar kommer ifrån olika svenska landskap med inspiration från såväl äldre måleri och populärkultur som till naturen. Platserna ska framkalla associationer till resande, upptäckarglädje och en känsla av att tappa uppfattningen i tid och rum.

Rosdahl har också tagit fasta på kommunhusets koppling med tågstationen. Han menar att resa eller att stå på en tågstation innebär en möjlighet eller en fantasi om att bara fortsätta, åt ett annat håll än det planerade, att inte åka hem eller dit man ska eller har planerat - likt en farkost som kommit ur kurs fortsätt mot ett annat mål – Out of Orbit.

Rund tavla som förestället sjö

Konst som följt med från gamla kommunhuset

En del av den konst som fanns i kommunhuset på Västra esplanaden och kvarteret Ansgarius har tagits med till Växjö stations- och kommunhus och smyckar utvalda mötesrum.

Konstnären Arvid Knöppels Slagbjörn från 1945 (gjuten 1974) som tidigare fanns i kontaktcenter på Västra esplanaden ska återplaceras utanför kommunhusets entré mot Pär Lagerkvists plan. Björnen har blivit något av en symbol för Växjö kommunhus och är omtyckt av många, såväl besökare som medarbetare i kommunen.

Minnesmärket över Pär Lagerkvists, Granitmonoliten från 1991, av Ingemar Svensson kommer också att återplaceras i ena änden av Pär Lagerkvists plan.

Om enprocentregeln

Växjö kommun har som riktlinje att 1 procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad ska gå till konstnärliga gestaltningar. Kommunen ser detta som ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta del av konst. Offentlig konst är tillgänglig för många och ger fler möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö. Kommunens konst uppförda genom enprocentregeln återfinns i våra skolor, skolgårdar och i andra kommunala verksamheter och miljöer.

Senast uppdaterad: 1 juni 2023