Verksamhetsmark Norremark (Norrastugan)

Efterfrågan på fler tomter inom Norremark i Växjö är stor och under 2020 togs en ny detaljplan (Växjö 9:34 Norrastugan) på Norremark fram.

Planen skapade möjlighet för ny verksamhetsmark, där det i norra delen av området finns möjlighet att etablera sig inom handel, kontor och verksamheter inom service, lager och tillverkning med tillhörande försäljning.

Vill du etablera ditt företag här?

Kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 för mer information.

Senast uppdaterad: 7 december 2021