Infrastruktur

Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för hållbar tillväxt. Möjligheten att kunna ta sig fram med cykel ska fortsätta utvecklas och byggas ut i kommunen.

Här byggs det redan nu eller planerar kommunen för utbyggnad:

Bild på en sjö med en gångstig jämte

Sandgärdsgatan renoveras – del i utvecklingen av Växjö centrum

Vi bygger om och förbättrar gatumiljön på Sandgärdsgatan i Växjö centrum. Projektet är en del av arbetet med att stärka gatans och stadskärnans attraktivitet samt gynna näringslivet.

Bild på en sjö med en gångstig jämte

Kommunalt vatten och avlopp i Barnsjöområdet

Vi arbetar med att utreda hur området kring Barnsjön ska utvecklas i framtiden samt hur området ska förses med kommunalt vatten och avlopp.

Bergunda: förstudie om våtmark

En förstudie pågår om möjligheten att skapa en större och sammanhängande våtmark i Bergunda, söder om Växjö, för att förbättra vattenkvaliteten i Växjösjöarna.

Bäckaslöv: 5G

Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut en infrastruktur för 5G i nya området Bäckaslöv i Växjö. Nu pågår arbete med att ta fram en strategi för hur infrastrukturen ska byggas ut.

Centrum: parkeringshus

Ett nytt parkeringshus byggs i kvarteret Fabriken, området nära polishuset, med plats för cirka 520 bilar och 100 cyklar.

Fagrabäcksrondellen

Växjö kommun och Trafikverket bygger om Fagrabäcksrondellen för att få ett bättre trafikflöde.

Stationsområdet:
gator

Växjö stationsområde genomgår en stor förändring. Inom de närmsta åren kommer gator att byggas om och till.

En rund damm med en röd byggnad

Sundet: utjämningsmagasin

För att i framtiden kunna ta hand om större mängder vatten ska vi bygga ett så kallat utjämningsmagasin för spillvatten i anslutning till Sundets avloppsreningsverk.

Senast uppdaterad: 10 juli 2024