5G i Bäckaslöv

Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut en infrastruktur för 5G i nya området Bäckaslöv i Växjö. Kommunstyrelsen tog den 2 mars 2021, beslut om att ta fram en strategi för hur infrastrukturen för 5G ska byggas ut.

Växjö kommun vill underlätta för utbyggnaden och att göra det attraktivt för nätägare att etablera sig i Växjö. Strategin ska ta ett samlat grepp för utbyggnaden av ett 5G-nät i Bäckaslöv och på så sätt underlätta genomförandet samt tydliggöra förutsättningar för byggherrar, fastighetsutvecklare och företag.

Strategin beräknas vara klar i december 2021 och kommer bland annat innehålla en utbyggnadsplan för ledningsnätet i området, förslag på lämpliga placeringar för master samt riktlinjer vid projektering, bygglov och markanvisning.

Nyhet: "Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut 5G i nya området Bäckaslöv" 2021-02-19

Om 5G

Utöver högre hastigheter och bättre kapacitet än befintliga nät har 5G möjligheter för industrier, företag och invånare. Genom 5G skapas möjligheten att på ett mångsidigt och energismart sätt koppla samman föremål, maskiner och system med varandra, vilket på sikt kan möjliggöra nya tjänster.

5G-tekniken kommer på sikt ersätta 2G och 3G och använder så kallade adaptiva lober, vilket innebär ett nät av små master som kan sättas på till exempel husfasader och belysningsstolpar.

Bostäder

Bäckaslövsesplanaden (byggnation pågår)

Kontor och handel

5G

Ny grundskola (planerad byggstart 2026)

Ny områdespark (planerad byggstart 2022)

Särskilt boende för äldre (planerad byggstart 2026)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021