Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Gång- och cykelväg i Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

Den så kallade vallen över Norra Bergundasjön i området Bredvik är öppen. Längs med vallen finns en badstrand med trädäck.

Det återstår fortfarande en del arbeten med cykelvägen förbi där nya Räppevallen ska byggas men under 2021 kommer den nya gång- och cykelvägen att knyta ihop Bredvik och förkorta vägen till Samarkand och centrum.

Genom att gång- och cykelvägen är byggd som en vall över sjön skapas en lagun i den norra viken av sjön. Rent och friskt vatten kommer från Helgasjön och lagunens vatten går att bada i.

Bild över Bredviks nya gång- och cykelväg över bsjön

Illustrationsbild över hur vallen kommer att se ut när den är helt färdigbyggd.

Visionsbild på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden med cykelbana och sandstrand.

Vår vision på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2021