Gång- och cykelväg i Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

Den så kallade vallen över Norra Bergundasjön i området Bredvik är öppen. Längs med vallen finns en badstrand med trädäck.

Genom att gång- och cykelvägen är byggd som en vall över sjön skapas en lagun i den norra viken av sjön. Rent och friskt vatten kommer från Helgasjön och lagunens vatten går att bada i.

Skiss över hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden

450 bostäder, inkluderat nya villatomter

Lekplats

I den södra delen av Bredvik planerar vi för en lekplats. Lekplatsen kommer ligga söder om Hagmarksvägen. Innan arbetet kan starta ska en arkeologisk slutundersökning göras. I dagsläget vet vi inte när denna kommer att ske.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 12 juni 2024