Nytt parkeringshus i centrum

Växjö kommun har gett Vöfab i uppdrag att starta ett projekt för att bygga ett parkeringshus i kvarteret Fabriken, området nära polishuset där det idag ligger en parkering.

Planen är att parkeringshuset, i en första etapp, kommer att innehålla cirka 520 allmänna parkeringsplatser. Parkeringshuset ska också ge plats till parkering av 300 cyklar och möjlighet till laddning av elbilar.

Parkeringshuset ska även fungera som parkeringsresurs till Växjös nya stations- och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

Beslut om fortsatt projektering för parkeringshuset togs av kommunstyrelsen den 17 augusti. Preliminärt räknar Vöfab med att lämna ut anbudsförfrågan i oktober.

Läs mer på vofab.se Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021