Centrumutveckling

För att skapa ett attraktivt centrum krävs ett starkt samarbete mellan centrums olika aktörer: fastighetsägare, näringsidkare och kommun.

I Växjö drivs centrumutvecklingen av Växjö Citysamverkan, ett bolag som ägs av: fastighetsägarna i centrum, Växjö Centrumförening och Växjö kommun. Växjö Citysamverkan bildades 2008 och utgjorde grunden till att Växjö Centrum år 2010 utsågs till Årets stadskärna.

Växjö Citysamverkan Länk till annan webbplats.

Det går bra för Växjö centrum. Organisationen Fastighetsägarna mäter varje år klimatet i Sveriges stadskärnor vilket presenteras i rapporten "Cityklimatet". Växjö har en stark utveckling när det gäller restaurang, café, skönhet och hälsa. Samtidigt tappar vi på detaljhandelssidan vilket inte är en långsiktigt hållbar utveckling för centrum som helhet.

Rapporten "Cityklimatet" Länk till annan webbplats.

Under hösten 2018 arbetade Växjö kommun tillsammans med Växjö Citysamverkan med ny vision för centrum. Målet är ett starkare samarbete mellan handel, fastighetsägare och kommun så att vi tillsammans kan söka till Årets stadskärna 2022.

Syftet med projektet har varit att se över vilka behov som finns och få en gemensam målbild av vad centrum är idag samt att ta fram mål för det centrum vi vill ha och en plan på hur denna målbild målen ska nås. Arbetet har bildat underlag för Växjö Citysamverkans nya handlingsplan, för revideringen av Växjö kommuns nya stadsmiljöprogram och som underlag till Växjö kommuns budget 2019. Just nu pågår diskussioner för hur Båtsmanstorget kan utvecklas både gestaltnings- och utbudsmässigt med Haglinds Fastigheter. Haglinds fastigheter äger husen runt torget men också större delen av själva torgytan.

Rapport om målbildsprocess Växjö centrum , 18 MB.

Kontaktpersoner för arbetet:

Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan, centrumledare@vaxjocity.com

Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare, Växjö kommun, 0470-410 00

Båtsmanstorget

Växjös givna samlingsplats för det storstadsmässiga utelivet. Serveringar och krogar ramar in Båtmanstorget som nu blivit stadens restaurangtorg som för tankarna till en sydligare piazza. Här finns väderskyddade och inglasade uteställen. Tempot är lite högre och torget lever även när mörkret faller. Gröna växter och palmer gör torget inbjudande och gör så att man gärna dröjer kvar.

Illustrationsskiss över Båtsmanstorget med lampor och ett par som kramas

Willans park

Willans park är ett av stadens café- och restaurangtorg. Karaktären här är lugnare och bjuder in alla besökare, familjer och barn att stanna upp och kanske leka en stund under det vackra ståtliga trädet. Runt parken fikar och äter man, utbudet är familjärt och kompletterar handelns breda utbud på Storgatan. Willans Park upplevs som den absoluta mittpunkten i centrum som man gärna hänger på eller möter upp kompisen.

Willans park med ett träd och tecknade personer som går framför

Bländapassagen

Bländapassagen är inte bara en genväg mellan Storgatan och Sandgärdsgatan, den binder också samman stadens shoppingstråk ner mot stationsområdet. Här möts man, fikar och fixar – precis som man gör i sitt eget vardagsrum. Här finns en väderskyddad miljö som känns inbjudande under stora delar av året.

Bländapassagen med tecknade personer, lampor och soffor

Norra Järnvägsgatan

När du står på Norra Järnvägsgatan har du på ena sidan det äldre Växjö och på andra sidan möts du av stadens moderna arkitektur och uttryck. Kollektivtrafiken med tåg och bussar skapar tillsammans med husens karaktär och utbud en genuin boulevardkänsla. Här kanske du går varje dag till arbetet, eller passerar på väg från tåget i ett aldrig sinande myller av människor. Du får en känsla av att du befinner dig i en större stad där det alltid händer spännande saker. Här är karaktären storstaden Växjö.

Norra Järnvägsgatan under vintern med tecknade personer träd och en byggnad i glas

Belysningen är en viktig faktor för hur centrumkärnan upplevs. Hur gator, torg och parker ljussätts spelar roll för människors upplevelse av trygghet och välbefinnande. En trygg, varm och mysig stad är en stad man vill komma tillbaka till. Växjö centrum ska fungera för besökare under alla årstider och under dygnets alla timmar. Olika platser ställer olika krav men tänker vi rätt tillsammans kan vi skapa en fin centrumbelysning med förhållandevis små insatser. Här spelar fastighetsägarna en viktig roll för hur de ljussätter sina egna fasader. Butikernas och restaurangernas belysning spelar också en stor roll för helhetsupplevelsen.

Fastighetsägare som är med i arbetet:

CA-Fastigheter, Edberg Fastigheter, Castellum, PG Sundberg AB, Rappe Fastigheter, Hjalmar Petri AB, Haglinds Fastigheter, Järnbolaget Ivar Lundahl AB, APP Fastigheter, Nyfosa, APP fastigheter och Kungsleden.

Vi har även tagit hjälp av belysningsexperter.

För att få en bättre kunskap om hur besökarna till centrum rör sig, har Växjö kommun tecknat ett 3-årigt avtal med systemleverantör Bumbee Labs.

Bumbee Labs mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade Wi-Fi-signaler i mobiltelefoner. Mätningarna kan göras både utomhus som inomhus. I Växjö har det installerats ett system för utomhusmätning. Besöksflödena mäts anonymt och inte på individnivå och mätmetoden är godkänd av Datainspektionen.

Genom att få tillgång till data om hur besökaren agerar i en miljö får vi som kommun, fastighetsbolag och handlare en bättre möjlighet att höja kvaliteten på besöket. Samtidigt kan kunskapen om besöksflöden ger en mer rättvis bild inför etableringar och beslut.

I Växjö centrum finns 25 mätpunkter som mäter flödet både inom centrumkärnan men även entrépunkterna till centrum.

Karta över mätpunkter i Växjö centrum
Senast uppdaterad: 12 juni 2024