Alabastern 2

Vi har gjort en ändring av detaljplan för fastigheten Alabastern 2 på Araby i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2017-03-22.

Tillägget till detaljplanen gör det möjligt att bygga ett högre våningsantal, där den förra detaljplanen tillät bostads- och centrumändamål i två våningar. Fastighetsägaren önskade en ökad exploateringsgrad för att skapa fler bostäder inom stadsdelen.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022