Alabastern 3 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för Alabastern 3 med flera i Araby. Detaljplanen vann laga kraft 2017-09-26.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad exploatering för att skapa fler bostäder inom stadsdelen. Möjlighet ges också att skapa lokaler och ytor för centrum- och skoländamål inom hela planområdet, samt idrottsytor i den östra delen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer