Ansgarius 15

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Ansgarius 15 i Växjö centrum. Detaljplanen fick laga kraft 2016-07-21.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder inom fastigheten och kvarteret. Idag används byggnader inom kvarter Ansgarius som kontor.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022