Ansgarius 15

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Ansgarius 15 i Väcjö centrum. Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder inom fastigheten och kvarteret. Idag används byggnader inom kvarter Ansgarius som kontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer