Bergkvara 6:26 med flera (Bredvik)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Bergkvara 6:26 med flera (Bredvik), Räppe i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2014-01-09.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder med blandade typer och upplåtelseformer samt service.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023