Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Bivacken 1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Bivacken 1 i stadsdelen Öster. Planen vann laga kraft 2017-11-21.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder på den aktuella fastigheten, istället för den hotellverksamhet som finns där idag. Fastighetsägarens vision är förutom att utveckla sin fastighet också att skapa en ny entré till staden. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer