Bivacken 1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Bivacken 1 på Öster i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2017-11-21.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder på fastigheten, istället för den hotellverksamhet som finns där idag. Fastighetsägarens vision är förutom att utveckla sin fastighet också att skapa en ny entré till staden. 

Senast uppdaterad: 14 mars 2022