Ekesås 1:1, Sandsbro

Vi har tagit fram en detaljplan för Ekesås 1:1 vid Långarör, Sandsbro i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2013-02-26.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa småhusbebyggelse dels i form av fristående enbostadshus, dels en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer inom den centrala delen av området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer