Ekesås 1:1, Sandsbro

Vi har tagit fram en detaljplan för Ekesås 1:1 på Sandsbro i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2013-02-26.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa småhusbebyggelse dels i form av fristående enbostadshus, dels en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer inom den centrala delen av området.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022