Ekesås 1:1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Ekesås 1:1, på Sandsbro i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-16.

Detaljplanen säkerställer användningen av naturmarken inför en eventuell framtida försäljning. Ingen bebyggelse tillåts inom planområdet.

Fastighetsägaren till Ekesås 1:1 begärde planläggning av denna del för att kunna komplettera tidigare intilliggande plan vars syfte är bostadsändamål.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Växjö växer