Gårdsby-Tofta 1:362

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Gårdsby-Tofta 1:362 på Sandsbro i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2017-05-03.

Detaljplanen gör det möjligt för bebyggelse på en del av fastigheten i form av flerbostadshus i två våningar.

Senast uppdaterad: 1 april 2022