Handelsmannen 1 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för Handelsmannen 1, Västra Mark, i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2014-10-21.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa större byggrätt inom befintliga fastigheter, livsmedelsförsäljning och etablering av en restaurang samt en lokalgata som angöring till planerade bostäder inom Arenastaden.

Senast uppdaterad: 1 april 2022