Hov-Dalbogård 3 och 4

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheterna Hov-Dalbogård 3 och 4 i stadsdelen Hov, Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2020-09-17.

Detaljplanen gör det möjligt att förtäta med bostäder inom planområdet, samt att möjliggöra förskola.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024