Hov-Dalbogård 3 och 4

Växjö kommun har gjort en detaljplan för fastigheterna Hov-Dalbogård 3 och 4 i stadsdelen Hov. Planen vann laga kraft 2020-09-17.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder inom planområdet, samt att möjliggöra förskoleverksamhet. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2021
Växjö växer