Ingelstad 19:29

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Ingelstad 19:29 i Ingelstad. Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-21.

Detaljplanen ändrade den då gällande markanvändningen för Glasberget från bostadsändamål till natur samt justerade befintlig byggrätt för bostäder för att möjliggöra småhustomter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer