Juveleraren 3, Västra Mark

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Juveleraren 3 på Västra Mark i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2014-03-26.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 meter. Planen ger också möjlighet att driva hantverksverksamhet samt tillfällig övernattning i form av pensionat, hotell eller liknande.

Senast uppdaterad: 1 april 2022