Juveleraren 3, Västra Mark

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Juveleraren 3 på Västra Mark. Detaljplanen vann laga kraft 2014-03-26.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen för fastigheten Juveleraren 3 på Västra mark i Växjö är att ändra befintlig detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 meter. Planen ger också möjlighet att driva hantverksverksamhet samt tillfällig övernattning i form av pensionat, hotell eller liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer