Kronoberg 2:13 med flera, Kalvudden

Vi har tagit fram en detaljplan för Kronoberg 2:13 med flera (Kalvudden) på Kronoberg i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2013-02-12.

Detaljplanen gör det möjligt att dels ansluta området till kommunalt vatten och avlopp, dels att pröva lämplig byggrätt och avstyckningsmöjligheter för befintliga fastigheter. Områdets huvudsakliga karaktär ska inte förändras. 

Senast uppdaterad: 1 april 2022