Kvarteret Kvasten

Vi har tagit fram en detaljplan för kvarteret Kvasten, Västra mark i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2021-09-24.

Detaljplanen gör det möjligt för verksamheterna inom kvarteret Kvasten att expandera 30 meter österut mot Arabygatan samt att uppdatera gamla planbestämmelser för området.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023