Kvasten 1, Västra mark

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Kvasten 1 i Västra mark. Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-08.

Sammanfattning

Syftet med planen är att utreda möjligheten att expandera verksamheten i norr för att kunna skapa en lagerbyggnad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer