Laxen 5, Hov

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Laxen 5 på Hov i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2014-05-20.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ut för framtida bostadsbehov. Vidingehem, som äger fastigheten, ansökte om planändring med avsikt att komplettera med ytterligare bostäder. De nya bostäderna är i dagsläget tänkta att byggas ovanpå eller i anslutning till befintliga byggnader och bli upp till åtta våningar högt. En mindre del av fastigheten får den högre byggrätten på upp till åtta våningar medan övriga delen av fastigheten får en våningshöjd på upp till tre våningar.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 28 april 2023