Lejonet 5

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Lejonet 5 i Växjö centrum. Detaljplanen fick laga kraft 2022-03-10.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga om och utveckla befintliga byggnader inom del av kvarteret Lejonet. Detaljplanen gör det möjligt att skapa ändamålsenliga lokaler för fastighetsägaren och växande företag (Länsförsäkringar) som har funnits i staden över 200 år.

Planen innebär en utökning av befintlig byggrätt där en byggnad på fyra våningar kan byggas inne på gården och att nuvarande bebyggelse mot Linnégatan ändras till två våningar plus inredd vind likt nuvarande bebyggelse mot Storgatan och Kronobergsgatan.

Senast uppdaterad: 15 mars 2022