Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Leoparden 8, centrum

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Leoparden 8 i Centrum. Planförslaget har fått laga kraft 2018-03-29.

Syftet är att pröva en utökad byggrätt för bostadsändamål inom den aktuella fastigheten. Ett nytt bostadshus önskas byggas likvärdigt den byggnad som ligger inom grannfastigheten Leoparden 7. Detta för att skapa fler bostäder i centrala Växjö där efterfrågan är stor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer