Leoparden 8, centrum

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Leoparden 8 i Växjö centrum. Detaljplanen fick laga kraft 2018-03-29.

Detaljplanen gör det möjligt för en utökad byggrätt för bostäder. Fastighetsägaren önskar bygga ett nytt bostadshus likt den byggnad som ligger inom grannfastigheten Leoparden 7. Detta för att skapa fler bostäder i centrala Växjö där efterfrågan är stor.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022