Lodjuret 3 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Lodjuret 3 med flera på Norremark i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2020-03-26.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga lokaler för handels-, industri och kontorsverksamhet inom fastigheterna Lodjuret 3 och Växjö 7:111 på Norremark i Växjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer