Lodjuret 3 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Lodjuret 3 med flera på Norremark i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2020-03-26.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga lokaler för handels-, industri och kontorsverksamhet inom fastigheterna Lodjuret 3 och Växjö 7:111 på Norremark i Växjö.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024