Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Lodjuret 3 med flera

Vi har tagit fram en detaljplan för Lodjuret 3 med flera på Norremark som vann laga kraft 2020-03-26.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av lokaler för handels-, industri och kontorsverksamhet inom fastigheterna Lodjuret 3 och Växjö 7:111 på Norremark i Växjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer