Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Mjölner 5 och 6 med flera, Söder

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheterna Mjölner 5 och 6 med flera. Planen har vunnit laga kraft 2015-11-24.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder i 4-8 våningar med integrering av vissa andra verksamheter såsom handel och kontor.
Det finns möjlighet att genomföra projektet i två etapper, först Mjölner 5 och sedan Mjölner 6. Även Mjölner 7 omfattas av detaljplanen för anpassning till befintliga förhållanden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer