Mjölner 5 och 6 med flera, Söder

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheterna Mjölner 5 och 6 med flera på Söder i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2015-11-24.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder i 4-8 våningar med plats för andra verksamheter såsom handel och kontor.

Det är möjligt att genomföra projektet i två etapper, först Mjölner 5 och sedan Mjölner 6. Även Mjölner 7 omfattas av detaljplanen för anpassning till befintliga förhållanden.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023