Norrastugan 2

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Norrastugan 2 i stadsdelen Norremark. Detaljplanen vann laga kraft 2018-11-22.

Sammanfattning

Syftet med planen är ändra markanvändningen från idrottsändamål till skoländamål, samt att skapa förutsättningar för skolan att utvecklas.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer