Norrastugan 2

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Norrastugan 2 i stadsdelen Norremark, Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-11-22.

Detaljplanen gör det möjligt att ändra markanvändningen från idrottsändamål till skoländamål, samt att skapa förutsättningar för skolan att utvecklas.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 13 mars 2023