Norrby 1:1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Norrby 1:1 i Öjaby. Detaljplanen fick laga kraft 2018-05-15.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga olika typer av icke-störande verksamheter och kontor på fastigheten. En samfälld väg, som delade fastigheten i två delar, reglerades även bort.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 1 april 2022