Norrby 1:1

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Norrby 1:1 i Öjaby. Planen vann laga kraft 2018-05-15.

Sammanfattning

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra byggnation av olika typer av icke-störande verksamheter och kontor på fastigheten. En samfälld väg, som delade fastigheten i två delar, reglerades även bort.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer