Nyponet 2

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 med fler (Dalbostrand), Norremark. Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-20.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ett bostadshus på fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 med fler (Dalbostrand) i stadsdelen Norremark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer