Öjaby 28:1 med flera

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 28:1 med flera norr om Öjaby i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2017-10-12.

Detaljplanen gör det möjligt att utöka verksamhetsmarken längs med Nylandavägen för logistikföretag och andra företag som har intresse av att lokalisera sig i anknytning till flygplatsen.

Planområdet omfattar mark som ligger öster och norr om Växjö flygplats. Avsikten är att göra det möjligt för ännu fler verksamheter i området. Området är dock inte lämpligt för etablering av miljöfarlig verksamhet eller annan markanvändning som kan försvåra flygplatsens verksamhet.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023