Öpestorp 3:4

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Öpestorp 3:4 i Gemla. Detaljplanen vann laga kraft 2019-04-25.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa fler bostäder i Gemla och på så sätt möjliggöra för fler att flytta till Gemla. Inom området finns även möjlighet att bygga en ny förskola.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022