Örnen 28 med flera, Väster

Vi har tagit fram en detaljplan för Örnen 28 med flera på Väster i Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2015-07-21.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder. Syftet med detaljplanen var att ändra nuvarande markanvändning så att området (före detta folkpark) och parkeringsplatsen vid Vintervägen kan byggas med nya bostadshus, ny allmän park samt nya gång- och cykelvägar som ska säkerställa allmänhetens tillträde till området.

Planförslaget antogs av byggnadsnämnden 2014-12-10. Beslutet överklagades först till länsstyrelsen, därefter till mark- och miljödomstolen och därpå till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2015-07-21 att inte ge prövningstillstånd.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023